free portfolio web templates

Avís Legal

Responsable ¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

L' informem de que ANA MARÍA GARGALLO CRUZ (en endavant “GARGALLO CRUZ ABOGADA”) és la titular de la web gargallocruzabogada.es, amb DNI 44.011.800-N i domicili al carrer Casanova, 54, 7 C, 08011, Barcelona. Poden contactar, a més d'estar a la seva disposició a l'adreça facilitada, per correu electrònic a: gargallocruz@icab.cat i telèfon 932158302. 

Legitimació. Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades està basada en el consentiment que se li sol·licitarà en els diferents formularis de contacte. L’usuari que faciliti dades personals mitjançant els diferents formularis de contacte estarà proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal (d’ara en endavant, les Dades Personals). La informació personal de ens faciliti mitjançant els diferents formularis de contacte i en els correus electrònics passarà a ser introduïda en un tractament automatitzat sota la responsabilitat de “GARGALLO CRUZ ABOGADA” i es mantindrà confidencial i protegida.

“GARGALLO CRUZ ABOGADA” informa els usuaris que, en compliment del RGPD 679/2016 i la LO 3/2018, disposa d’un Registre d’Activitats. Per això, l’usuari accepta de forma expressa i plenament i sense reserves que “GARGALLO CRUZ ABOGADA” tracti les seves dades personals de forma automatitzada i les incorpori en un tractament amb la finalitat de poder respondre-li les consultes que vostè plantegi i oferir-li el seus serveis. A l’epígraf Finalitat li detallem àmpliament amb quina finalitat “GARGALLO CRUZ ABOGADA” tractarà les seves dades personals.

Aquesta política de privacitat descriu la recopilació i l’ús que fem de la seva informació personal. Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades obligatòries per utilitzar tots els formularis.

Procedència. Com hem obtingut les seves dades?

Tota la informació personal, dades de caràcter personal que tenim de vostè, ens la ha facilitat mitjançant els diferents formularis de contacte o en els correus electrònics.

Tipus de formularis que es presenten a la pàgina web de “GARGALLO CRUZ ABOGADA” i categories de dades que se sol·licitaran en els formularis:

a) Formulari de contacte

· Nom complert

· Correu electrònic

· Telèfon

· Població

No es tracten dades especialment protegides.

Visitar la web de “GARGALLO CRUZ ABOGADA” no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre sí mateix.

L’usuari tindrà l’opció de prestar la seva acceptació i consentiment al tractament de les seves Dades Personals per part de “GARGALLO CRUZ ABOGADA” de conformitat amb la present Política de Protecció de Dades. No obstant això, si no accepta els termes de la Política de Protecció de Dades, no podrà utilitzar els formularis de contacte.

“GARGALLO CRUZ ABOGADA” prohibeix expressament que els menors de divuit anys facilitin Dades Personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors. En cas de ser menors de divuit anys i no tenir l’esmentat consentiment, no faciliti Dades Personals a “GARGALLO CRUZ ABOGADA” ni utilitzi els nostres serveis.

L’usuari haurà de facilitar a “GARGALLO CRUZ ABOGADA” les Dades Personals que li puguin ser requerides quan utilitzi el formulari de contacte. Les Dades Personals seran tractades amb el grau de protecció legalment exigible per garantir la seguretat de les mateixes i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, sent usuari conscient i acceptant que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Finalitat. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A “GARGALLO CRUZ ABOGADA” tractem la informació que ens facilita per gestionar les consultes rebudes.

Finalitat del tractament de dades del formulari de contacte: respondre les serves consultes.

En resum, del que s’ha dit fins el moment, la informació personal que ens faciliti mitjançant els diferents formularis i en els correus electrònics es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres fins, ni s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb els principis de protecció del RGPD 679/2016 y la LO 3/2018.

Per complir amb les diferents disposicions legal, hem establert diferents nivells de seguretat per protegir les dades personals que ens facilitin, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació de les esmentades dades personals.

El nostres compromís:

• Prometem protegir la seva intimitat i tractar de forma confidencial la informació que proporcioni.

 • La informació que proporcioni serà utilitzada únicament per respondre a les seves consultes o referent als serveis contractats.

• No revelarem la seva informació personal a tercers sense el seu consentiment.

L’usuari haurà d’omplir els formularis que es continguin amb dades veritables, exactes, complertes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a “GARGALLO CRUZ ABOGADA” o a tercers com a conseqüència de la inobservança d’aquests aspectes.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades de caràcter personal es conservaran en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d’aplicació.

Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades que ens envieu per la web seran tractades per “GARGALLO CRUZ ABOGADA”

Drets. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a “GARGALLO CRUZ ABOGADA” estem tractant dades personals que els concerneixi o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la supressió. Té sempre dret a exercir els seus drets d’informació, accés, rectificació, oposició, supressió, limitació de tractament i portabilitat de les dades personals que ens hagi proporcionat, establerts a la RGPD 679/2016 y la LO 3/2018. Pot fer-ho a la següent adreça: gargallocruz@icab.cat, o bé, per escrit al seu domicili social situat al carrer Casanova, 54, 7è C, 08011, Barcelona.


Adreça

Casanova, 54, 7 C 
08011 Barcelona

Contacte

Email: gargallocruz@icab.cat 
Tel: +34 93 2158302
Fax: +34 93 4873683