Mobirise

Sobre mi

Advocada especialista en Dret de Família

Formació

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona
Màster en Dret de Família per l'I·lustre Col·legi de la Advocacia de Barcelona
Màster en Dret Penal i Ciències Penals per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra

Altres:
Curs sobre Llei de Mediació Familiar de Catalunya y reglament (ICAB)
Jornada sobre la Guarda compartida, aspectes teòrics i pràctics (ICAB)
Jornada sobre problemes emergents sobre els menors i les famílies a l'àmbit civil (CEJFE)
Jornades sobre la Llei de Mesures Integrals contra la Violència de Gènere (ICAB)
Jornada sobre el Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona y a la família (ICAB)
(...)

Experiència

Més de vint anys de experiència professional i especialització
Formació específica i continuada. Ampli coneixement i  tramitació de gran diversitat d'assumptes relatius al dret de família

Advocada Col·legiada de l'ICAB (nº 27.399)
Membre de l'Elenc del Tribunal Eclesiàstic (nº 2.065)
Membre de la Secció de Dret Matrimonial i de Família de l'ICAB
Membre de la Secció de la Infància y l'Adolescència de la Comissió de Cultura de l'ICAB

website templates
Adreça

Casanova, 54, 7 C 
08011 Barcelona

Contacte

Email: gargallocruz@icab.cat 
Tel: +34 93 2158302
Fax: +34 93 4873683